práce žáků ve Školním roce 2013/14

V této části jsou příklady prací našich dětí ve školním roce 2013/14.

Pozvánka na "Martinské lampionování". 

Dílna psaní na téma "Můj plyšák". Práce s textem, vkládání obrázků do textu v programu Libre Office a export do formátu PDF. 

Dílna psaní na téma "Svět, ve kterém bych chtěl/a žít nebo doba, kterou bych chtěl/a poznat". 

Zážitkové leporelo. Děti v programu Libre Office vytvořily stránky, které mapují jejich výlet v podzimní Praze. Vyhledávání informací na internetu, kopírování, práce s textem, práce s obrázky a tisk.

Zážitkové leporelo - pokračování. Vkládání fotografií do textu, práce s kreslícími funkcemi a tisk v programu Libre Office.

Dílna psaní na téma "Můj prázdninový den". Děti píší o svých zážitcích z letošních jarních prázdnin. Práce s textem, vkládání obrázků do textu a tisk v programu Libre Office.

Vlajky. Práce v programu Malování na téma vlajky světa.

Lidské tělo. Práce s počítačem pro podporu výuky prvouky a přírodovědy. Vyhledávání informací na internetu, jejich výběr, práce s grafickými soubory, export do formátu PDF a tisk.

Dílna psaní na téma "Moje oblíbená postava". Práce s textem, vkládání obrázků do textu a tisk v programu Libre Office.

Dílna psaní tentokrát s úkolem napsat příběh a využít v něm co nejvíce vyjmenovaných slov. Práce s textem v programu Libre Office.

 

Prázdniny se blíží. Tentokrát si děti mohly vybrat, zda budou psát o prázdninách nebo o svých sportovních aktivitách. Práce s textem v programu Libre Office.