Školné

Školné je stanoveno ve výši 10 000,- Kč měsíčně. Pokrývá veškeré služby spojené s individuální výukou, akcemi mimo školu a režií, pomůcky, učebnice, plat lektorů. Do ceny není zahrnuto stravné.