Výletníček

Výletníček je deníček z našich výletů. Tuto rubriku jsme založili, abychom Vás mohli informovat o našich výletech formou aktuálních sdělení. Pro větší přehlednost jsme naše výlety zařadili do jednotlivých školních roků, ve kterých proběhly.