Individuální vzdělávání

V České republice je individuální vzdělávání  uzákoněno od roku 2005 s omezením na 1. stupeň ZŠ. Zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném, a jiném vzdělávání (školský zákon) povoluje v souladu s § 40 a § 41 jiný způsob plnění povinné školní docházky, kterým je také individuální vzdělávání.  2. stupeň je stále v ověřovací fázi.

O povolení individuálního vzdělávání rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat k plnění povinné školní docházky. Další zásadní podmínkou je, aby osoba, která žáka vzdělávala, nemusí to být rodič, měla maturitní zkoušku. Žák pravidelně v každém pololetí vykonává zkoušku z učiva, které je v souladu se školním vzdělávacím programem školy. Je hodnocen pedagogy školy, na kterou byl přijat k plnění povinné školní docházky. Na základě tohoto hodnocení pak dostává vysvědčení dané školy.

Domácí vzdělávání má své příznivce i odpůrce. Příznivci argumentují efektivní formou výuky, žák pracuje optimálním tempem, mohou se používat metody "ušité" žákovi na míru. U nás se žáci učí podle svého osobního maxima, výkony žáka jsou srovnávány pouze s jeho, nesrovnávají se výkony mezi žáky! Nesoutěží se! Odpůrci hlásají nedostatečnou "socializaci žáků". Náš způsob domácího vzdělávání je kompromisem. Uváděnou "nedostatečnou socializaci" řešíme v kolektivu do deseti dětí. Pozitivem je pak skupina, ve které se setkávají žáci více ročníků.

Žáci, které u nás vzděláváme, jsou zapsaní na ZŠ Wagnerovo náměstí Beroun a ZŠ, MŠ Tetín.

Pokud zákonní zástupci mají zájem o tento způsob vzdělávání svých dětí, podávají žádost řediteli školy.