Práce žáků ve Školním roce 2012/13

V této části jsou uvedeny příklady prací našich dětí ve školním roce 2012/13.

Páťáci píší o reklamě...

Naše děti píší o výuce a mimoškolních činnostech....

Můj kamarád, hrdina, vzor očima dětí....

Práce s informacemi s podporou počítačů...

Ode všeho trochu - dílna psaní

Cestovní kancelář ČumTour - samostatná práce žáků páté třídy. Fotky a videa jsou uloženy zde.