Práce žáků ve Školním roce 2014/15

V této části jsou prezentovány práce žáků, které byly vytvořeny ve školním roce 2014/15.
 
Téma první: Můj prázdninový zážitek
Jako první téma v novém školním roce byl zvolen prázdninový zážitek, příhoda, příběh. Někomu se podařil, někdo popsal část prázdnin, ale nevadí. Na první pokus se podařila skvělá dílka. Každý pracoval sám (pouze u Verči byla malá pomoc), pak probíhaly konzultace ve dvojicích a vyhledávání chyb. Děti si radily, když nebylo jasné, co tím autor myslí. Následovalo "křeslo pro hosta" a ti, kteří měli odvahu přečíst svou dílnu před všemi, měli možnost. Ostatní ještě radili, odstraňovaly se poslední chyby. Ze strany vzdělavatele téměř nulový zásah :-)
Téma druhé: Studánky
Práce s pověstí, osnovou, shrnováním a reprodukcí v písemné podobě.
Téma třetí: V další dílně jsme pracovali na popisu. Volba byla mezi naší třídou a svým pokojíkem. A jak to dopadlo?

Téma čtvrté: Tomáš Garrigue Masaryk