Zápisky z lodního deníku - zpráva kapitána

Naše expedice, podobně jako Magalhaesova, nedopadla nejlépe. Jeho výprava přinesla zámořským objevem poznatek o tom, že země je kulatá. Samotný Magalhaes však do cíle nedorazil, v závěru plavby byl zabit. Návratu se dožila jen jedna z pěti jeho lodí. Klimatické podmínky ani nám neumožnily projet všechny naplánované trasy. Cestu kolem Světa jsme uskutečnili jen částečně. Za silného deště jsme dojeli k jeho hrázi a pro nepřízeň počasí jsme se otočili zpět. Na rozdíl od světoznámého mořeplavce se naše výprava po pěti dnech vrátila celá, bez jediné ztráty na životech a újmy na zdraví. Ne vždy se naše plány splní, a proto pokoření Světa zůstává výzvou do příštího roku !

Jana