Vystoupení v Domě pro seniory Na verandě

  • Vánoční vystoupení v domě pro seniory 17. prosince jsme byli pozváni se školou do domu seniorů Na verandě, abychom dědečkůma babičkám zpříjemnili předvánoční čas a trochu je pobavili.Hráli jsme anglickou básničku, tančili jsme skotské tance,někteří hráli na flétny a zpívali české a anglické koledy.Předvedli jsme malé scénky Boba a Toma a Popolušku. Nakonec jsme seniorům rozdali vločky, které jsme vyrobili z korálků. [fotografie zde]
    Pepi a Verča