Učíme se v přírodě

Co všechno dneska proběhlo: 

Koupení jízdenky, chůze podle turistických značek, chování v přírodě, historie (Děd 1893 - 19. století), průmyslová, zemědělská a lesnatá krajina, CHKO Křivoklátsko, cementárna, vápenec, světové strany podle slunce, stanoviště, obzor, poznávání stromů podle listů, šišek, kůry, plodů (osika, bříza, dub, buk, javor, smrk, borovice, modřín, bez černý, jahodník, maliník, ostružiník, brusnice borůvka), pozorování mravence lesního, stavění příbytků, výrobky z přírodnin (strašák, skřítek, sova ze šišek..), plavání, stolování, zbylo i na volný  program dětí.

DĚKUJEME, Dášo, Adélko, Vítku, za obídek a koupačku u vás v bazénu