Rodný dům Josefa Jungmanna

Tajná výprava do historie našeho regionu a nejen našeho. Navštívili jsme rodný dům Josefa Jungmanna v Hudlicích. Se šátky na očích jsme děti vysadili z aut u kostela v Hudlicích. Děti měly zjistit kde jsou, jaká významná osoba zde žila a najít památník, který se k ní vztahuje. Společně jsme vyslechli vyprávění o životě, díle a významu Jungmanna, prohlédli si jeho rodný dům a pelášili zpět do školy na výtvarku.