Průběžně doplňujeme fotogalerii

Obrovskou výhodou domácího vzdělávání je prostupnost učiva mezi ročníky. Třeťák, který neměl probrané všechno učivo z geometrie, v něm bude pokračovat v příštím školním roce. Prvňáky nebrzdíme. Nějaký plán? Máme, ale není to dogma, na kterém stavíme. Naopak, děti potřebují další a další novou "učební potravu". Prvňákům při dílnách psaní nestačí říkat, kdy napíší I nebo Y. Chtějí vědět proč. Všichni, nejenom, že umí vyjmenovat měkké a tvrté slabiky, ale všichni je začínají používat. Nejen při doplňovacích cvičeních, ale právě v malých dílničkách psaní, kdy zapisují své myšlenky. Překvapuje nás, jak druhák pracoval v ČJ s výukovým programem a naučil tři prvňáky převádět slova do jiných tvarů, když potřebovali napsat chléb x chlép (chleba). Druhák jim prostě vysvětlil podobu hlásek a pedagoga k tomu děti vůbec nepotřebují. Druhák vyjmenovává vyjmenovaná slova, má je naposlouchané. Páťáci s montessori materiály zvládli skladební dvojice a určují předmět, příslovečné určení, přívlastek, učivo šestého ročníku. Kombinace různých ročníků je pro všechny zúčastněné velkým přínosem. Je to skvělé. UČÍ SE NAVZÁJEM. Montessori pedagogika lehce prostupuje naším modelem vzdělávání a děti to opravdu baví.