Konzultace

Po celý duben probíhaly konzultace s žákem, rodičem a vzdělavatelem.