Knihovna

Dnešní návštěvou knihovny jsme zahájili každoměsíční setkávání se s knížkami, paní knihovnicí a s prací v knihovně. Dnes setkání se zaměřením na dobrodružnou literaturu, Eduarda Štorcha a napínavý příběh z Lovců mamutů u čtvrťáků a páťáků. Matýsek hledal knížky Ondřeje Sekory a poznával jeho díla. Starším žákům z textu vyběhly otázky. Co je rosomák, jak je hluboká Macocha? Problémy byly na světě. Vyhledat v takovém množství knížek bylo daleko obtížnější než na internetu. Povedlo se. Kunovitá šelma 90 cm dlouhá, až 20 kg vážící je rosomák, Macocha je hluboká 138 m. Fotky zde