Intuitivní vzdělávání

1. - 5. dubna 2015 se v Komunitním centru Koněprusy konalo školení učitelů Intuitivní vzdělávání, zrozeného ve švédském Solviku a nyní poprvé realizováno v ČR. Je zaměřeno na osobní rozvoj skrze hru, drama, zpěv, malování a rozhovor, na intuitivní schopnosti a sociální cítění, na učení se řešit konflikty. Tohoto školení se zúčastnila i Jana