Inovativní školy

21. března 2015 se Jana zúčastnila Setkání inovativních škol, iniciativ a dalších institucí v ZŠ Londýnská v Praze s  cílem dát o sobě vědět, navázat kontakty s podobnými subjekty a zapojit se do vznikající organizace "jiných vzdělávacích" institucí.