1. září

1. září se do našich laboratoří, výzkumných pracoven, badatelen, studoven a vědecké  knihovny vrátili po prázdninách objevitelé, vědci a vynálezci všech vědních oborů. Do akademického roku 2015/2016 je zapsán jeden druhák, tři čtvrťáci a tři páťáci. Po zahajovacím proslovu Alberty Ajštajnové, Zkumavkové nastala diskuze o nastávajícím roku s členy akademie a jejich zákonnými zástupci. Badatelé zavzpomínali na dny prožité v době dvouměsíčního studijního volna a přijali pozvání na středeční badatelský den.