DOMÁCÍ vzdělávání JANY KRÁLOVÉ

Vítáme Vás na našich stránkách. Člověk se vzdělává a učí celý život. Vzdělání je to, co nám nikdo nevezme. Je důležité, co žák bude umět a znát, ale zároveň je důležité, jaký člověk z něj vyroste. Nabízíme alternativu pro 1. - 5. třídu základní školy, jejíž filozofii jsme shrnuli do následujícího devatera:

           1. INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

 • nízký počet žáků je předpokladem k individuálnímu přístupu
 • relaxační a čtenářská místnost koncipovaná pro pohodlí žáků
 • společná setkávání, projekty, rituály

           2. OTEVŘENÝ PROSTOR

 • žák, vzdělavatel, rodiče jsou partneři
 • vzdělavatelé jsou vždy dostupní bez formálních bariér
 • netradiční formy spolupráce
 • výchova a vzdělání je služba
 • spolupráce s dalšími institucemi

           3. BRÁNA JAZYKŮ

 • výuka AJ od 1. třídy s rodilým i českým mluvčím ve skupině 2 - 5 dětí

           4. MODERNÍ TRENDY VE VÝUCE

 • vycházejí z filozofie Montessori pedagogiky, metod kritického myšlení
 • zážitková pedagogika, co umí tělo, umí i hlava
 • upřednostňování souvislostí před memorováním
 • maximální rozvoj každého dítěte
 • schopnost tolerovat a respektovat odlišnost 
 • domácí úkoly  individuálně dle pořeby žáka

           5. ZDRAVÝ STYL

 • bez šikany a agrese
 • nabídka činností, které děti ochrání před konzumním způsobem života
 • poznávání různých odvětví sportu
 • bez aktovky

            6. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

 • letní a zimní pobyty, výlety, exkurze, kulturní a sportovní akce
 • prázdninové pobyty
 • aktivity pro rodiče a děti

             7. ŽÁK

 • výkon žáka je hodnocen podle jeho osobního maxima
 • rozvoj osobnostně sociálních dovedností žáka
 • postavení žáka je srovnatelné s dospělým
 • slovní hodnocení, práce se sebehodnocením

             8. VZDĚLAVATEL

 • přirozená autorita, odborník se zájmem se neustále vzdělávat
 • mravní kvality, vztah pro práci s dětmi, smysl pro humor
 • svoboda a prostor pro tvůrčí činnost

             9. ODPOVĚDNOST A SAMOSTATNOST - ATRIBUTY PRO ŽIVOT

 • žák je schopen přijímat odpovědnost za své rozhodnutí
 • je důležité, aby žák uměl, ale zároveň je důležité, jaký člověk z něj vyroste

              

Najdete nás na adrese Na Černém vršku 561 Beroun.

Anketa

Líbí se Vám náš nový web?

Celkový počet hlasů: 109