Berounka

Dvoudenní splutí Berounky z Roztok do Berouna s nocováním v tábořišti pod Žloukovicemi s prvňáky? Proč to nezkusit. Že je to "ulejvárna"? 

Tak pozor: 

Vyhledání vlakového spojení, zakoupení jízdenek, orientace na nádraží a nástupištích, jízda a chování v dopravních prostředcích, doržování stanovených pravidel, pádlování (záběr, přitahování, kontra,výdrž), stavění stanů, táboření, pečení hadů na ohni, hry a blbnutí všeho druhu bez Janiny asistence, hygiena v přírodě, prvňáci  abeceda, poznávání přírodnin (buk, dub, bříza, vrba, leknín, borovice, modřín, smrk, nutrie, racek, volavka, kachna, labuť, konipas, škeble říční, ropucha), ekosystém řeka, CHKO Křivoklátsko, posilování a cvičení na překážkách na dětském hřišti

Ale hlavně, děti se učí sociální dovednosti a soužití v partičce otužilců a vytrvalců, dnes třeba ne v zrovna ideálních "počasových" podmínkách.

Příští Berounce AHÓÓÓJ !